MolenMerenTocht

BESTUUR STICHTING HOLLANDS MERENDISTRICT

De Stichting is een samenwerkingsverband van zeven schaatsclubs: Alkemade, Hoogmade, De Kaag, Leiderdorp, Oud Ade, Rijpwetering en Warmond. Het bestuur bestaat uit een commissaris van elk van de schaatsclubs, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het doel van de Stichting is het schaatsenrijden en de veiligheid op het ijs te bevorderen, o.a. door het organiseren van toertochten op de schaats. Om dit doel te bereiken wordt een goede samenwerking met de schaatsclubs en de K.N.S.B. nagestreefd.

Voorzitter: P.A. Hogervorst, Warmond - Mobiel 06-52640907
Vice-Voorzitter / Coordinator toertochten: W. Leenen, Sassenheim - Mobiel 06-10691258
Penningmeester: J. schellingerhout, Zoeterwoude - Mobiel 06-15065098
Secretaris: M. Stap, Abbenes - Telefoon: 0252-544282